Foredrag / seminarer / workshops


Siden 2015 har jeg arbejdet på at udvikle og formidle viden omkring seksualiseret vold i parforhold. Jeg tilbyder i den forbindelse foredrag/seminarer/workshops om de komplekse dynamikker, der gør sig gældende i intime relationer, hvor der er vold. Jeg har både erfaring med at holde oplæg for fagpersoner og voldsudsatte.

Opbygningen af foredragene er som regel tredelt:

  1. At sætte ord på volden - Introduktion til typologi og praksismodel til arbejdet med ofre for seksualiseret vold i parforhold
  2. Før - under - efter vold - Gennemgang af (mulige) konsekvenser af seksualiseret vold
  3. (Gen)etablering af ejerskab over krop, lyst og seksualitet - Introduktion til selvhjælpsredskaber mhp. at tackle konsekvenserne af seksualiseret vold

Har du spørgsmål eller ønsker til andre emner, så er du velkommen til at kontakte mig her.

Captcha Code